מקצבי הדרבוקה

להלן שמות והדגמה בשמיעה, של תשעה ממקצבי הדרבוקה השימושיים:

לצורך הפשטות, כל תִשעת מקצבי הדרבוקה רשומים כאן במצב הבסיסי שלהם (ללא קישוטים). מקף תחתון _ מסמל פרק זמן קצר בין שתי הקשות בסיס, שני מקפים _ _ פרק זמן פי שניים וכו'. ללא מקף, כמו תק קה, פרק זמן קצר מאוד. במקום שיש מקף תחתון, אפשר ורצוי "לקשט" ב'קה' או 'תק', שהם בד"כ חלשים יותר מההקשה של הבסיס.

1. באלאדי (מסמודי): דום _ דום _ _ _ תק _ דום _ _ _ תק _ _

2. מלפוף: דום _ _ תק _ _ תק _ (במלפוף מקובל במקום ה'תק' לעשות 'סלאפ')

3. עָיוּבּ/ayub (מזכיר אורחת גמלים במדבר..): דום _ _ קה דום _ תק _

4. מקסום: דום _ תק _ _ _ תק _ דום _ _ _ תק _ _ _

5. פלאחי: דום _ קה _ תק _ קה _ דום _ קה _ תק _ תק קה

6. סעידי (נקרא גם ג'וואזי וגם בלאדי-מקלוב): דום _ תק _ _ _ דום _ דום _ _ _ תק _ _ _

7. קראצ'י (כמו עיוב, אך ה'דום' וה'תק' מתחלפים): תק _ _ קה תק _ דום _ (הקראצ'י שונה מרוב המקצבים, בכך שהוא מתחיל ב'תק'. ולא ב'דום')

8. שיפטיטלי: דום _ _ תק _ _ תק _ דום _ דום _ תק _ _ _

9. חאליג'י / סעודי: דום _ _דום _ _ תק _