מקצבי הדרבוקה אונליין

המקצבים רשומים כמקצב בסיס (ללא "קישוטים").

מקף תחתון מסמל פרק זמן קצר, שני מקפים פרק זמן פי שניים וכו'. ללא מקף, כמו תק קה, פרק זמן קצר מאוד.

 

 1. עיוב:   (מזכיר אורחת גמלים)   דום _ _ _קה _ דום _ _ תק _ _

 

2. באלאדי:   (מסמודי)  דום _  דום _ _ תק _  דום _ _  תק _

 

3. מקסום:    דום _ תק _ _תק _ דום _ _ תק _ _

 

4. מלפוף:   דום _ _  תק  _ תק _   (מקובל במקום התק לעשות 'סלאפ')

 

5. פלאחי:     דום _ קה _ תק _ קה _  דום _ קה _ תק _  תק קה_

 

6. סעידי:   (נקרא גם ג'וואזי ובלאדי-מקלוב)  דום _ תק _ _ דום _ דום _ _ תק _ _

 

7. קראצ'י:   ( כמו עיוב, אך ה'דום' וה'תק' מתחלפים)  תק _ _ _  קה _ תק _ _ דום _ _        הקראצ'י שונה מרוב המקצבים, בכך שהוא מתחיל ב'תק' ולא ב'דום'

 

8. שיפטיטלי:   דום _ _  תק _ _   תק _  דום _  דום _ תק _ _

 

9. חאליג'י / סעודי:   דום _ _דום _ _ תק _